2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konkurs wiedzy – „Europa da się lubić”

HP 5-25 Kutno

Młodzież w trakcie konkursu

15 lat temu, o północy 1 maja 2014 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty. Misją Europy na całym świecie jest obrona demokracji, praw człowieka, a także rozwiązywanie problemów gospodarczych.

 

To doskonały moment, aby wspólnie cieszyć się z tego sukcesu. Właśnie z tej okazji uczestnicy 5-25 HP w Kutnie z klasy II wa w dniu 21 maja 2019 r. wzięli udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej – „Europa da się lubić”. Celem konkursu było rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii i współczesności Unii Europejskiej oraz kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy.

 

Opis i foto: Kadra 5-25 HP

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400