2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Bezpiecznie za kierownicą

HP 5-15 Zduńska Wola

Rozpoczęcie zajęć. Od lewej: Łukasz Borecki – egzaminator z WORD w Sieradzu, Wychowawca Hufca Pracy Katarzyna Wajman  

 

22.05.2019r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował zajęcia edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz najczęściej popełnianych błędów przez osoby zdające praktyczny egzamin na prawo jazdy. Wprowadzenia do tematyki zajęć dokonała Katarzyna Wajman - Wychowawca Hufca Pracy. Zajęcia przeprowadził Pan Łukasz Borecki - Egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.

 

Młodzież miała okazję założyć narkogogle oraz alkogogle. Te niezwykłe okulary umożliwiają trzeźwej osobie widzenie świata  oczami osoby będącej pod wpływem środków odurzających. Uczestnicy zajęć  mogli doświadczyć  zaburzeń percepcji, zniekształcenia obrazu, co ma wpływ na zdolność wykonywania prostych  czynności. Duże wrażenie na młodzieży wywarła prezentacja multimedialna,  która obrazowała zdarzenia i wypadki na drodze oraz symulacja zachowania kierowcy po zażyciu różnych środków psychoaktywnych.

 

Maciek testujący alkogogle

 

Celem zajęć było zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedzialnego postępowania  w różnych sytuacjach oraz miejscach. Uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy i na co w szczególności zwrócić uwagę.

 

Tekst i zdjęcia: Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400