2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wyróżnieni uczestnicy z wojewódzkiego etapu Konkursu Aktywność – dobry wybór – 2019

HP 5-24 Rawa Maz.

Przedstawiciele Klubu Aktywnych wraz z Komendantem HP p. Bożeną Krawczyk

W dniach 22 i 23 maj uczestnicy Hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej odebrali nagrody w ramach wojewódzkiego etapu Konkursu „Aktywność – dobry wybór – 2019”.

 

„Aktywność – dobry wybór” to konkurs adresowany do młodzieży OHP przebywającej pod opieką jednostek opiekuńczo wychowawczych. Zasadniczym celem konkursu jest rozwijanie i upowszechnianie dobroczynnej aktywności młodzieży OHP. Konkurs dotyczył realizacji inicjatyw podejmowanych przez młodzież OHP w ramach działalności samorządowej oraz aktywności w środowiskach lokalnych.

Uczestniczki Inicjatywy „Podziel się tym co masz” z wychowawcą p. Martyną Kryczka

 

Nasi uczestnicy zgłosili swoją zrealizowaną i wyróżnioną inicjatywę jako cykliczną w kategorii „B” pt. „Podziel się tym co masz”. Przypominamy, że przedsięwzięcie dotyczyło zbiórki zabawek edukacyjnych dla podopiecznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz środków pieniężnych w ramach wolontariatu dla podopiecznych PCK, które zostały przeznaczone na zakup świątecznych paczek dla osób starszych, chorych i samotnych. Wszystkim zaangażowanym uczestnikom bardzo dziękujemy za trud i wytrzymałość włożony w pracę na rzecz potrzebujących jednocześnie też gratulujemy osiągnięcia sukcesu.

 

Autor tekstu: Martyna Kryczka

Autor zdjęć: Aneta Albrecht

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400