2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

XV Targi Edukacyjne w Łęczycy

PPP Łęczyca, PPP Aleksandrów Łódzki

Targi Edukacyjne w Łęczycy

23 maja 2019 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy odbyły się XV Targi Edukacyjne. Jak co roku, były one skierowane do młodzieży uczęszczającej do ostatniej klasy szkoły podstawowej, z terenu powiatu łęczyckiego, która staje przed wyzwaniem, jakim jest wybór szkoły średniej.

 

Podczas Targów swoje stoisko zaprezentowały pośredniczki pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Łęczycy oraz z Punktu Pośrednictwa Pracy w Aleksandrowie Łódzkim. Zainteresowani mogli poznać ofertę oraz zakres działania tych jednostek. Oprócz tego młodzi ludzie mogli również uzyskać informacje  o innych formach wsparcia, jakie mogą otrzymać ze strony Ochotniczych Hufców Pracy. Młodzież nierzadko po raz pierwszy spotkała się z tego typu działaniami skierowanymi bezpośrednio do swojej grupy wiekowej. Odwiedzające nasze stanowisko osoby zainteresowane były głównie uzyskaniem informacji dotyczących kształcenia osób nieletnich, jak również skorzystania z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych w ramach projektów unijnych prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

 

Ze względu na różnorodność oferowanych usług, jak i bogactwo materiałów promocyjnych nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród młodzieży, jak i pedagogów.

 

Udzielanie informacji o ofercie OHP

 

Swoją ofertę przedstawiły również szkoły średnie i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze: Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy, Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk Nad Bzurą w Piątku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łęczycy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie.

 

Targi Edukacyjne były doskonałą okazją do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów, pozyskania przez młodych ludzi informacji na temat trendów na rynku pracy czy też możliwości znalezienia pracy w wybranym zawodzie.

 

Tekst: Agnieszka Sterlińska - pośrednik pracy w PPP w Łęczycy, Małgorzata Hulewicz – pośrednik pracy w PPP Aleksandrów Łódzki.

Zdjęcia: Agnieszka Sterlińska - pośrednik pracy w PPP w Łęczycy, Małgorzata Hulewicz – pośrednik pracy w PPP Aleksandrów Łódzki.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400