2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zajęcia dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu

MCK Łowicz

Pośrednik pracy omawia specyfikę swojej pracy

Na zaproszenie pani Agnieszki Golan i pani Pauliny Dróżdż w dniach 20 i 24 maja 2019 doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Łowiczu Emilia Jastrząbek wraz z pośrednikiem pracy Sylwią Szaleniec przeprowadziły zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu.

 

Uczestnikami byli uczniowie klas trzecich kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki / technik agrobiznesu.

 

Przedstawiono im ofertę bezpłatnych usług dla młodzieży z zakresu rynku pracy: doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy dla młodzieży i szkoleń zawodowych realizowanych przez MCK w Łowiczu.

 

Omówiono czym jest doradztwo edukacyjno - zawodowe i z czego młodzież może skorzystać w tym zakresie, kiedy jeszcze się uczy. Pośrednik pracy przybliżył specyfikę swojej pracy oraz przedstawił zasady współpracy z lokalnymi firmami, agencjami pracy tymczasowej.

 

W drugiej części spotkania uczestnicy uzupełnili Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, który pomaga poznać swoje preferencje zawodowe i może być wskazówką przy wyborze w przyszłości uczelni wyższej.

 

Autor tekstu: Emilia Jastrząbek

Autor zdjęć: Emilia Jastrząbek, Agnieszka Golan

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400