2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Inicjatywa „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”

HP 5-24 Rawa Maz.

Pani Komendant z uczestniczkami inicjatywy

Uczestnicy hufca pracy 5-24 Rawa Mazowiecka włączyli się do inicjatywy pn. „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”, której celem jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczanie jego zanieczyszczeń. Inicjatywa wynika z motywu przewodniego działalności Rad Młodzieży OHP „Ziemia to nasz wspólny dom”.

 

Została ona zainicjowana podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Spotkania Kapituły Samorządności Młodzieży w Radzyniu Podlaskim. Młodzież rawskiego Hufca Pracy od 21 do 24 maja zbierała puszki aluminiowe wśród młodzieży Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Uczestnicy aktywnie włączyli się w działania inicjatywy. Podczas akcji zachęcano o dbanie o okoliczne tereny zielone i lasy oraz namawiano do segregacji śmieci.

 

Wychowawca z uczestniczkami przekazującymi zebrane puszki

 

Uczestnicy wzmocnili swoją wiedzę na temat tego, jak ważna jest ochrona przyrody i dbanie o środowisko naturalne. Środki finansowe pozyskane przez Radę Młodzieży i Klub Aktywnych, zostaną przeznaczone na zakup roślin, które młodzież posadzi na terenie hufca.

 

Autor tekstu: Aneta Albrecht

Autorzy zdjęć: Bożena Krawczyk, Aneta Albrecht

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400