2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Jaka praca jest dostępna w powiecie wieluńskim ?

MCK Wieluń

Podczas spotkania w Osjakowie

 

Dnia 24 maja 2019 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu dla uczniów z Gimnazjum w Osjakowie przeprowadzili spotkanie na temat lokalnego rynku pracy.

 

Podczas niego zaprezentowano rodzaje wsparcia jakie oferuje uczniom OHP. Omówiono ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wieluńskiego i obecne zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.  Zwrócono uwagę uczniom jakie  są wiodące zakłady pracy oraz jakich zawód obecnie brakuje na lokalnym rynku pracy. Wśród uczniów tamtejszego gimnazjum najwięcej osób zainteresowanych jest kontynuacją nauki w technikach, mniejszym zainteresowaniem cieszą się licea i szkoły zawodowe.

 

Tekst: Piotr Pawlak

Zdjęcia: Krzysztof Marcinkowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400