2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Indywidulane konsultacje z doradcą zawodowym w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola

W dniach 13.05.2019 r. – 24.05.2019 r. w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli, odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.

 

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego uczestników objętych wsparciem osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu. Konsultacje indywidulane z doradcą zawodowym to pierwszy etap rozpoczęcia zajęć w ramach projektu. Dzięki konsultacjom indywidualnym doradca zawodowy mógł określić predyspozycje zawodowe uczestników, które potrzebne będą do uczestnictwa młodzieży w kursach jakie są zagwarantowane w ramach projektu. Rzetelnie dokonany przez uczestnika projektu bilans umiejętności oraz określenie słabych i mocnych stron pomoże w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego oraz w skutecznej autoprezentacji w czasie rozmowy z pracodawcą. Podczas konsultacji określone zostały również zainteresowania i umiejętności jakie posiada beneficjent. Kolejnym etapem indywidualnego spotkania beneficjenta z doradcą zawodowym było wspólne stworzenie Indywidualnego Planu Działania. Po zakończeniu indywidulanych konsultacji z doradcą zawodowym 10 osobowa grupa w ramach projektu będzie uczestniczyła jeszcze w grupowych warsztatach z doradcą zawodowym, zajęciach z pośrednikiem pracy, warsztacie kreowania wizerunku oraz kursach zawodowych dzięki którym młodzież zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe.

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Tekst : Magdalena Niezgodzka - Opiekun grupy OSDZ-5 PPP Zduńska Wola

Zdjęcia: Sylwia Tęsiorowska – Pośrednik pracy PPP Zduńska Wola

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400