2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Inicjatywa samorządowa “ Sadzimy rośliny pomagamy ziemi” w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

Uczestnicy hufca sadzą krzewy

W dniach 17- 28.05.2019r kadra oraz Rada Młodzieży Hufca Pracy 5-24 w  Rawie Mazowieckiej wzięli udział w inicjatywie samorządowej pn. „ Sadzimy rośliny pomagamy ziemi” której celem jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie jego zanieczyszczeń wynikająca z hasła – Ziemia to nasz wspólny dom.

 

Przedsięwzięcie poprzedziła akcja zbiórki puszek aluminiowych przez uczestników na terenie  Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Następnie za otrzymane z ich sprzedaży środki finansowe zakupione zostały krzewy ozdobne w ilości 10 sztuk ze szkółki roślin ozdobnych od p. Andrzeja Potrzebowskiego w Rawie Mazowieckiej. Krzewy ozdobne zostały posadzone na terenie szkoły do której uczęszczają uczestnicy hufca.

 

Uczestnicy z radą młodzieży z zakupionymi roślinami

 

Młodzież była zadowolona z wykonanej inicjatywy oraz zauważyła jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie jego zanieczyszczeń.

 

Autor tekstu: Bożena Krawczyk

Autor zdjęć: Aneta Albrecht, Bożena Krawczyk

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400