2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wiosna, wiosna, ach to ty

HP 5-15 Zduńska Wola

Budząca się do życia przyroda w obiektywie młodzieży

29 maja 2019r. w Hufcu Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny  „Pejzaż wiosenny”. Był to już drugi konkurs z cyklu „Cztery pory roku”, zorganizowany przez Hufiec Pracy.  Powroty ptaków, budowanie gniazd, kwitnące kwiaty i pojawienie się liści – to najbardziej charakterystyczne cechy wiosny, które posłużyły młodzieży  za doskonałą inspirację. Do organizatora konkursu wpłynęło  28 prac fotograficznych z Poddębic, Łasku, Zduńskiej Woli.

 

Pejzaże wiosenne

Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, Jury w składzie: Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, Kadra Hufca Pracy, Doradca Zawodowy MCIZ Magdalena Niezgodzka, Pośrednik Pracy Sylwia Tęsiorowska poddało ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie.

 

I miejsce zajęła Aleksandra Grzanka z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku

 

 

Zwycięska praca Aleksandry Grzanki

 

II miejsce– Karolina Torzewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

 

 

Praca Karoliny Torzewskiej (II miejsce)

 

III miejsce - Przemysław Frąc z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku

 

Praca Przemysława Frąca (III miejsce)

 

IV miejsce - Oskar Gurbiel z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli

V miejsce – Justyna Gębarowska z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku.

 

Dla zwycięzców Kadra Hufca Pracy przygotowała dyplomy i nagrody. Celem zorganizowanego konkursu było uwrażliwienie na piękno pory roku jaką jest wiosna, rozwijanie wrażliwości artystycznej, umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu, upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia:  uczestnicy Hufca Pracy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400