2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Nagrodzeni za aktywność

HP 5-15 Zduńska Wola

Kadra Hufca Pracy, członkowie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych

29 maja 2019r. w siedzibie Hufca Pracy odbyło się spotkanie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. Celem spotkania było podsumowanie wyników konkursów lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, w których wzięli udział uczestnicy, oraz omówienie planowanych do końca trzeciego kwartału 2019 roku przedsięwzięć.

 

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia przez Kadrę Hufca Pracy gratulacji młodzieży za zajęcie II miejsca w Wojewódzkim Konkursie „Aktywność – Dobry Wybór 2019” we wszystkich trzech kategoriach A, B, C. Uroczystego wręczenia nagród w kategorii A i B dokonali: Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak oraz Opiekun Rady Młodzieży Joanna Siemińska

 

Wręczenie nagrody Przewodniczącemu Rady Młodzieży Maciejowi Koźbie

 

Ze względu na zbliżający się koniec roku szkolnego, oraz termin egzaminu zawodowego, laureat konkursu w kategorii „C” Przemysław Frąc z Łasku otrzyma nagrodę w późniejszym czasie. Nagrodzeni zostali także uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie „Stroik wielkanocny” – Julita Okoń i Emilia Brzezińska. Na pochwałę zasłużyli uczestnicy biorący udział w konkursie na Kartkę Wielkanocną oraz w Konkursie Papieskim. Podopieczni Hufca Pracy  z ogromnym zdumieniem i podziwem przyjęli informację, że wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego znalazła się ich koleżanka Izabela Ciesielska. Pasjonaci fotografii z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników konkursu fotograficznego „Pejzaż wiosenny”. Zwyciężczyni konkursu Aleksandra Grzanka z Łasku także została nagrodzona.

 

Nagrodzeni w konkursie „Aktywność Dobry Wybór”. Od lewej: Maciej Koźba (kategoria A), Patrycja Matusiak (kategoria B), Emilia  Brzezińska (Kategoria B), Aleksandra Grzanka (Kategoria A) z Opiekunem Rady Młodzieży Joanną Siemińską i Komendantem Hufca Pracy Romualdem Krystyniakiem

 

W dalszej części spotkania Kadra Hufca Pracy omówiła zasady realizacji inicjatywy samorządowej pn. „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”, której celem jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczanie jego zanieczyszczeń wynikająca z hasła „Ziemia to nasz wspólny dom”.

 

Omówienie zasad realizacji  inicjatywy samorządowej pn. „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi” przez Opiekuna Rady Młodzieży Joannę Siemińską

 

 Młodzież zareagowała na sugestie Kadry Hufca Pracy z ogromnym entuzjazmem i natychmiast dokonała między sobą podziału zadań. Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak omówił działania, które Kadra Hufca Pracy podjęła już w związku z organizacją Akcji Lato, oraz XII Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego OHP „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej 1939-1945”. Głównym zadaniem członków Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych będzie pomoc Kadrze Hufca Pracy w organizowaniu i przeprowadzaniu ww. przedsięwzięć. Podczas spotkania dyskutowano również nt. realizacji innych inicjatyw samorządowych, ważnych z punktu widzenia młodzieży.

 

Tekst: Joanna Siemińska, zdjęcia: Kadra Hufca Pracy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400