2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Edukacja dla bezpieczeństwa

HP 5-15 Zduńska Wola

Prowadzący zajęcia Łukasz Borecki – egzaminator z WORD w Sieradzu

30 maja 2019 roku Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował zajęcia edukacyjne, których celem  było przygotowanie młodzieży do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zajęcia dla uczestników Hufca Pracy i młodzieży z Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej przeprowadził Pan Łukasz Borecki - Egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.

 

Prowadzący zajęcia omówił zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni, oraz zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak : dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu.

 

Damian testujący alkogogle

 

Młodzież dowiedziała się także jaki wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem ma spożywany alkohol lub inny podobnie działający środek odurzający. W drugiej części zajęć uczestnicy dowiedzieli się, na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze Ośrodka Szkolenia Kierowców, jakie błędy najczęściej popełniają przyszli kierowcy podczas egzaminu praktycznego.

 

Tekst i zdjęcia: Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400