2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Sadzimy rośliny pomagamy ziemi

HP 5-6 Łódź

Uczestnicy przed przystąpieniem do prac ogrodniczych

W dniu 31 maja uczestnicy Hufca 5-6 w Łodzi razem z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi brali udział w inicjatywie „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”. W inicjatywie wzięło udział 20 osób w tym 10 uczestników OHP.

 

Młodzież chętnie uczestniczyła w inicjatywie,  która dba o środowisko dlatego po zdobyciu roślin od kadry HP i  pedagoga  z MOS z zapałem wzięła się do pracy. Najpierw trzeba było przygotować rośliny  oraz miejsce do ich posadzenia.

 

Wybór roślin do sadzenia

 

Młodzież z zapałem kopała dołki do sadzenia krzewów oraz przygotowała miejsce  pod sadzenie roślin kwitnących. Bez umiejętności i  fachowej wiedzy Komendanta HP Bożeny Pelińskiej cała akcja pewnie by się nie udała. Pani Komendant pokazała młodzieży gdzie i w jaki sposób należy sadzić rośliny, które mogą być posadzone na słońcu, a które należy posadzić w cieniu.

 

Młodzież razem  z kadrą sadzą rośliny

 

Wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem. Akcja była na tyle ciekawa, że w czasie przerwy w zajęciach na teren, gdzie były sadzone rośliny zaczęli zaglądać inni wychowawcy nie wyłączając z tego dyrekcji Ośrodka a także młodzieży, która w tym czasie miała lekcje. Do akcji porządkowania terenu po posadzeniu roślin dołączył się także z-ca dyrektora Ośrodka.

 

Młodzież z Dyrekcją MOS i Kadrą HP po zakończonej pracy

 

Nagrodą za ciężką pracę jest ładnie zagospodarowany teren wokół internatu i szkoły oraz satysfakcja młodych ludzi z dobrze wykonanej pracy. Dyrekcja MOS bardzo podziękowała za przeprowadzoną inicjatywę Komendantowi Hufca 5- 6.

 

Tekst – Anita Jaworska

Zdjęcia – Irena Kaczorek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400