2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Pierwsze kroki w dorosłość

HP 5-15 Zduńska Wola

Uczestnicy zajęć edukacyjnych

W dniu 3 czerwca 2019 r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował zajęcia edukacyjne w ramach programu autorskiego „Pierwsza praca”. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, a przeprowadzone zostały przez doradcę zawodowego MCIZ – Magdaleną Niezgodzką oraz pośrednika pracy z PPP – Sylwię Tęsiorowską.

 

Zapoznania młodzieży z aktualnymi ofertami pracy przez Pośrednika Pracy – Sylwię Tęsiorowską

Warsztaty dotyczyły poznawania dróg i metod poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież została również zapoznana z lokalnym rynkiem pracy – lokalnymi pracodawcami oraz aktualnymi ofertami pracy krótkoterminowej i stałej.

 

Prowadząca zajęcia Doradca Zawodowy Magdalena Niezgodzka podczas warsztatów

 

Celem warsztatów było umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy na temat swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych, zapoznanie młodzieży z metodami przygotowania się do spotkania z pracodawcą oraz ze źródłami informacji o rynku pracy.

 

Tekst i zdjęcia: Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400