2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Inicjatywa samorządowa „Sadzimy rośliny – pomagamy ziemi”

HP 5-5 Łódź

Sadzenie tui przez młodzież

 

W terminie od 23.05.2019 r. do 04.06.2019 r. młodzież aktywna z Hufca Pracy 5-5 w Łodzi zaangażowała się w realizację proekologicznej inicjatywy „Sadzimy rośliny – pomagamy ziemi”.

 

Pierwszym etapem inicjatywy była zbiórka plastikowych zakrętek po napojach w celu pozyskania środków na zakup roślin. Pomimo krótkiego czasu zbiórki dzięki zaangażowaniu młodzieży oraz kadry hufca udało się zebrać dużą ilość plastykowych nakrętek.

 

Drugą fazą przedsięwzięcia był zakup drzewek oraz zaplanowanie ich wsadzenia. Dzięki nawiązaniu współpracy ze Szkołą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi oraz przychylności Pani Dyrektor znalazło się miejsce na wsadzenie roślin. Po sprawnej periodyzacji zadań oraz odpowiedzialności za nie młodzież wyznaczyła termin sadzenia na 4 czerwca. Jak się okazało data ta jest symboliczna, gdyż zbiega się z 30 rocznicą pierwszych w Polsce wolnych wyborów. Uczestnicy inicjatywy sprawnie przygotowali teren, a następnie posadzili drzewka.

 

Uczestnicy inicjatywy z zebranymi nakrętkami

 

Posadzone przez młodzież tuje  były uczczeniem pierwszych wolnych w Polsce wyborów, a przy tym pozytywnym aspektem na rzecz środowiska. Uczestnicy inicjatywy z pewnością zapamiętali posadzone przez siebie drzewka, których wzrost mogą obserwować przy okazji odwiedzin hufca.

 

Głównym celem inicjatywy była ochrona środowiska naturalnego oraz ograniczenie zanieczyszczeń wynikające z hasła: Ziemia to nasz wspólny dom, a także uświadomienie młodym ludziom wpływu na środowisko naturalne każdego z nas oraz zachęcenie do tego typu działań w przyszłości. Gdyby każdy z nas wsadził jedno symboliczne drzewko to w skali makro moglibyśmy uzyskać świetny wynik w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla oraz zniwelować skutki efektu cieplarnianego i klęsk ekologicznych, które nawiedzają nas każdego roku z coraz większym natężeniem.

 

Tekst i zdjęcia: Sebastian Grzanka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400