2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

III miejsce w Konkursie Papieskim

HP 5-15 Zduńska Wola

W dniu 4.06.2019r. Wychowawca Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli Katarzyna Wajman wraz z uczestniczką Izabelą Ciesielską, wzięły udział w uroczystej Gali Finałowej XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” w Wadowicach.

 

Gala finałowa rozpoczęła się od Mszy św. w Bazylice Ofiarowania NMP celebrowanej przez Abp Metropolitę Krakowskiego Marka Jędraszewskiego, po której złożono kwiaty pod Pomnikiem Jana Pawła II. W Wadowickim Centrum Kultury uroczystego otwarcia Gali Konkursowej dokonała Komendantka Hufca Pracy w Wadowicach- Jolanta Zacny. Przewodniczący Jury prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ogłosił werdykt komisji konkursowej w dwóch kategoriach – fotografia i plastyka. Nasza uczestniczka za swoją pracę plastyczną pt. „Niech zstąpi Duch Twój” otrzymała III miejsce. Po wręczeniu nagród, dyplomów oraz albumów pokonkursowych laureaci wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi udali się na wernisaż, na którym prezentowane były prace uczestników.

 

Iza jest uczennicą Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej i odbywa praktyczną  naukę zawodu w GS Samopomoc Chłopska w Szadku.

 

Tekst: Katarzyna Wajman

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400