2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Sytuacja na lokalnym rynku pracy- spotkanie z doradcą zawodowym MCK OHP

HP 5-20 Wieruszów, MCK Wieruszów

Uczniowie podczas zajęć w świetlicy OHP

 

31 maja br. po raz kolejny odbyły się zajęcia dla uczestników Hufca Pracy 5-20 z doradcą zawodowym MCK OHP.

 

Tematem spotkania było omówienie sytuacji rynku pracy w powiecie wieruszowskim. Na zajęciach doradca zawodowy przybliżyła młodzieży koniunkturę oraz uwarunkowania lokalnego rynku pracy w powiecie wieruszowskim. Zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości uczniów, że wiedza zdobyta podczas spotkania, pozwoli im w przyszłości sprawnie poruszać się po rynku pracy. Młodzi ludzie nabiorą również większej pewności siebie, ponieważ świadomość, że się coś potrafi jest niezbędna w budowaniu własnego wizerunku.

 

Zajęcia zostały dodatkowo uzupełnione filmem pt. „Gdzie i jak szukać pracy”, co dało możliwość młodzieży zapoznania się podstawami metod poszukiwania pracy.

 

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach zdając sobie sprawę z tego, że posiadając wiedzę o sobie i o tym czego oczekuje od nich rynek pracy, to w znacznym stopniu daje im możliwość na samorealizację, jak również lepszy start w dorosłe życie.

 

Doradca zawodowy MCK

Aldona Hoja-Kozera i Kadra Hufca Pracy 5-20

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400