2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Happening patriotyczny z udziałem młodzieży Hufca Pracy 5-5 w Łodzi

HP 5-5 Łódź

Młodzież uczestnicząca w happeningu patriotycznym

W dniu 04.06.2019 r. młodzież z Hufca Pracy 5-5 wzięła udział w happeningu patriotycznym zorganizowanym przez Szkołę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.

 

Tematyka happeningu nawiązywała do symbolicznej dla Polaków daty 4 czerwca 1989 roku. Właśnie wtedy odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory. Młodzież biorąca udział w inicjatywie wysłuchała patriotycznej piosenki Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury”, został również odczytany tekst poświęcony wydarzeniom z dnia 4 czerwca 1989 r.

 

Młodzież uczestnicząca w happeningu doświadczyła  krótkiej, ale za to niezwykle ważnej lekcji historii. Dzięki udziałowi w wydarzeniu młode osoby zapamiętają często pomijaną datę, która była początkiem drogi do  wolnej Polski.

 

Tekst i zdjęcia: Sebastian Grzanka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400