2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Indywidualne doradztwo zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim

MCK Piotrków Tryb.

W trakcie rozmowy indywidualnej

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Piotrkowie Tryb. trwają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, z którego skorzysta dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, nieucząca się oraz niepracująca. 

 

Zajęcia mają na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników projektu. Podczas spotkań, trwających po cztery godziny na osobę, prowadzone są rozmowy z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej uczestnika.

 

Beneficjenci projektu wykonują ćwiczenia oraz testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Opracowują Indywidualny Plan Działania, który wskazuje działania jakie należy podjąć w najbliższym czasie dla osiągnięcia celu zawodowego. IPD określa mocne oraz słabe strony uczestników, ich zainteresowania i cele zawodowe.

 

Tekst i zdjęcia: Beata Szafnicka 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400