2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Sadzimy rośliny pomagamy ziemi

HP 5-15 Zduńska Wola

Maciej, Julita, Kordian, Patrycja, Emilia i Patryk z Kadrą Hufca Pracy podczas sadzenia roślin przed  siedzibą OHP w Zduńskiej Woli

 

W związku z wypracowaną przez Ogólnopolską Kapitułę Samorządności Młodzieży OHP i przyjętą do realizacji przez wszystkie jednostki Wojewódzkich Komend OHP  w Polsce inicjatywą samorządową „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”, 29 maja 2019r. w Hufcu Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych.

 

W trakcie dyskusji młodzież podjęła jednoznaczną decyzję o zorganizowaniu zbiórki makulatury i plastikowych nakrętek. Uczestnicy bardzo szybko dokonali również  miedzy sobą podziału zadań, a jeszcze tego samego dnia młodzież zorganizowała akcję promocyjną inicjatywy na terenie swoich szkół i zakładów pracy. W trakcie trwania akcji uzbierano 620 kg makulatury i 20 kg nakrętek. Zgodnie z założeniami ogólnopolskiej inicjatywy członkowie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych  za otrzymane z surowców środki finansowe zakupili sadzonki roślin - bukszpanu i cyprysów.

 

Spotkanie organizacyjne z uczestnikami dot. realizacji inicjatywy

 

7 czerwca 2019r., młodzież  Hufca Pracy zasadziła rośliny przed siedzibą OHP w Zduńskiej Woli.

 

Kordian, Patrycja i Julita podczas sadzenia bukszpanu

 

Celem zrealizowanej inicjatywy była ochrona środowiska naturalnego i ograniczanie jego zanieczyszczeń wynikająca z hasła „Ziemia to nasz wspólny dom”.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Kadra Hufca Pracy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400