2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Szkolenie na temat aktywizacji młodzieży NEET

MCK Łowicz, MCK Rawa Mazowiecka, MCK Wieruszów, MCK Wieluń, MCK Opoczno, MCK Bełchatów, MCK i MBP Piotrków Trybunalski

Uczestnicy szkolenia

W dniach 3-4 czerwca 2019 przedstawiciele jednostek rynku pracy z terenu Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi: MCK Łowicz, MCK Rawa Mazowiecka, MCK Wieruszów, MCK Wieluń,  MCK Opoczno, MCK Bełchatów, MCK i MBP Piotrków Trybunalski uczestniczyli w szkoleniu na temat szeroko pojętej aktywizacji młodzieży NEET. W zajęciach uczestniczył również wychowawca Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce”.

 

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej” realizowanego przez Fundację Antoniego Kamińskiego Educare et Servire z Dębicy.

 

Pierwszego dnia po przedstawieniu przez prowadzącego Mateusza Sojkę ogólnych założeń projektu „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej”, omówiony został problem młodzieży NEET w Polsce i innych krajach Europy, praktyczne trudności w pracy z takim beneficjentem oraz zagadnienie nauki przez całe życie jako sposób na poprawę ich sytuacji.

 

Szkolenie poświęcone było nowym metodom aktywizacji młodzieży NEET, ze szczególnym uwzględnieniem platformy internetowej NEETAKTYWIZACJA.pl utworzonej w ramach projektu. Platforma jest jeszcze w fazie przygotowań dlatego też jako osoby pracujące z takimi klientami uczestnicy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i komentarzy.

 

Prowadzący omawia platformę NEETAKTYWIZACJA.pl

 

Na platformie NEETAKTYWIZACJA.pl będzie można znaleźć wszelkie inicjatywy w mieście, województwie skierowane do tej grupy młodzieży, instytucje, które mogą służyć pomocą, poczytać opracowania na temat kategorii NEET a w dziale e-learning wykonać ćwiczenia i zdobyć nową wiedzę edukacyjno - zawodową.

 

Uczestnicy wskazali na trafność i przydatność narzędzia tego rodzaju w pracy z kategorią młodzieży NEET jednocześnie zachęcając do udziału w tym szkoleniu w innych miastach.

 

Autor tekstu: Emilia Jastrząbek – doradca zawodowy MCK Łowicz

Autor zdjęć: Sylwia Szaleniec – pośrednik pracy MCK Łowicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400