2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Pielgrzymka łódzkiej młodzieży OHP na Jasną Górę

HP 5-6 Łódź

Młodzież Hufca 5-6 z Panią Komendant Bożeną Pelińską w trakcie spotkania pod pomnikiem Jana Pawła II

W dniu 07.06.2019 r. uczestnicy Hufca Pracy 5-6 wzięli udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży OHP na Jasną Górę wraz z Wojewódzkim Komendantem  Panią Barbarą Stanisławą Günther, Duszpasterzem ŁWK OHP ks. Mirosławem Marczakiem i wychowawcami Hufca reprezentując łódzką młodzież w trakcie tego wydarzenia.

 

Spotkanie rozpoczął symboliczny przemarsz młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju pod przewodnictwem Komendanta Głównego, Wojewódzkich Komendantów, Duszpasterzy OHP, Dyrektorów CKiW, Dyrektorów OSZ oraz pozostałych zaproszonych gości spod Domu Pielgrzyma pod pomnik patrona Ochotniczych Hufców Pracy Jana Pawła II na jasnogórskich wałach. Tam też wysłuchano przemówień oraz złożono kwiaty.

 

Wojewódzki Komendant Pani Barbara Stanisława Günther, duszpasterz ŁWK OHP ks. Mirosław Marczak i Komendant HP 5-6 w Łodzi Pani Bożena Pelińska z reprezentacją łódzkiej młodzieży pod Pomnikiem Jana Pawła II na Jasnej Górze

 

Następnie pochód skierował się do kaplicy Matki Bożej, gdzie zgromadzeni wzięli udział we Mszy Świętej oraz uroczystym zasłonięciu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Delegacja łódzkiej młodzieży skorzystała również z możliwości zwiedzania Jasnej Góry podziwiając zbiory zgromadzone w jasnogórskim Skarbcu i Wozowni oraz Salę Rycerską.

 

Reprezentacja Ochotniczych Hufców Pracy pod pomnikiem Jana Pawła II

 

Dla młodzieży wyjazd ten stanowił okazję do zatrzymania się, refleksji i podziękowania za odniesione sukcesy, a także dał możliwość spotkania się z uczestnikami OHP z całego kraju.

 

Tekst i zdjęcia: Irena Szymankiewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400