2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Ognisko pożegnalne w HP 5-23

HP 5-23 Skierniewice

Uczestnicy HP5-23 rozpalają ognisko

Dnia 8 czerwca 2019r. uczestnicy Hufca Pracy 5-23 wraz z kadrą hufca zorganizowali ognisko pożegnalne dla uczestników klas III i VIII , kończących  w tym roku naukę. Miejsce na rozpalenie ogniska wyznaczył pracownik nadleśnictwa. Uczestnicy nasi  są uświadomieni i wiedzą, że nie można samowolnie rozpalać ogniska w lesie i w jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką. Ogniska rozpala się tylko w miejscu wyznaczonym.

 

Siedząc wokół ogniska piekliśmy kiełbaskami i pajdy chleba nadziane na patyk.  Gdy  kiełbaski i pieczywo były już gotowe,  siedząc na ławeczkach ustawionych wokół ogniska i jedząc przygotowane potrawy wspominaliśmy przeżyte razem chwile. Radości i smutki, sukcesy i porażki. Okazało się, że wspólnych wspomnień  zebrało się sporo przez ten czas pobytu w szkole. Uczestnicy mieli,  jak sami przyznali, rzadką okazję pojeść pieczonych kiełbasek i pajd chleba z ogniska. Gdy ogień  zaczął  przygasać, skończyło się jedzenie, a biesiadnicy zmęczeni wrażeniami całego dnia zaczęli przysypiać, ogłosiliśmy  koniec imprezy i pełni wrażeń wróciliśmy do domów z obietnicą, iż pomimo kończy się etap szkoły, nasi uczestnicy jak ptaki do gniazd będą do nas wracać.

 

Tekst: Anna Figat

Zdjęcia: Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400