2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Ogólnopolska Pielgrzymka Hufców Pracy w Olsztynie

HP 5-2 Piotrków Tryb.

Uczniowie pod Domem Pielgrzyma

W dniach 5-7  czerwca młodzież 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Komendantem Damianem Papiernikiem  reprezentowała Łódzką Wojewódzką Komendę OHP na Ogólnopolskim spotkaniu uczestników OHP kończących edukację. Uroczystości odbyły się w obiektach Archidiecezji Częstochowskiej oraz Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Wojewódzki Komendant wraz z Komendantem 5-2 HP w Piotrkowie Trybunalskim wraz

z  podopiecznymi

Młodzież zakwaterowana była w Centrum Duchowności Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza” w Olsztynie. Uczestnicy brali udział w warsztatach tematycznych „Chrześcijański etos pracy”. Dodatkowymi atrakcjami były rekreacyjne spotkania integracyjne, wycieczka po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej – Lecholand, zwiedzanie Jasnej Góry. Ogólnopolskie spotkanie zakończył koncert słowno – muzyczny „Świadectwo życia”.

 

Podczas warsztatów

 

W uroczystościach uczestniczyli Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Beata Biały, Renata Wicha, Sławomir Męcina, Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther.

 

Komendant 5-2 HP Damian Papiernik

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400