2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Sadzimy rośliny – pomagamy ziemi w Radomsku, Bełchatowie, Sieradzu, Wieruszowie i Łowiczu

HP 5-8 Radomsko, HP 5-11 Bełchatów, HP 5-16 Sieradz, HP 5-20 Wieruszów, HP 5-22 Łowicz

Sadzimy rośliny pomagamy ziemi

Po otrzymaniu informacji o realizacji inicjatywy „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi” Hufiec Pracy 5-8 Radomsko w dniu 27.05.2019 r. zorganizował spotkanie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych, na którym przedstawił wypracowaną przez Ogólnopolska Kapitułę Samorządności Młodzieży  OHP inicjatywę samorządową pn. „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”.

 

Uczestnicy inicjatywy

Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z celem inicjatywy, który ma za zadanie chronić środowisko naturalne i  ograniczyć jego zanieczyszczenie wynikające z hasła „Ziemia to nasz wspólny dom”. Następnie omówiliśmy sposób realizacji, który polegał na podziale zadań wśród grup wychowawczych. Wszystkie grupy były zaangażowane w zbiórkę plastiku, za który pozyskaliśmy sadzonki bukszpanu. Trzecia grupa wychowawcza zajęła się przygotowaniem miejsca i wsadzeniem sadzonek w dniu 11.06.2019 r. na placu szkolnym, gdzie bardzo często spędzamy wolny czas.

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Smolarek, Monika Kałka- Palarz, Agnieszka Kotarba

 

Realizacja inicjatywy „Sadzimy rośliny, pomagamy ziemi” w bełchatowskim hufcu

 

W dniu 11 czerwca młodzież z Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie zakończyła realizację inicjatywy   „ Sadzimy rośliny , pomagamy ziemi”.

 

Uczestnicy sadzący drzewka

 

Realizacja inicjatywy przebiegała dwuetapowo. W pierwszym etapie uczestnicy jednostki zorganizowali wśród swoich kolegów i koleżanek zbiórkę plastikowych nakrętek i makulatury  Materiały wtórne pozyskane przez młodzież  przekazane zostały Lidze Ochrony Przyrody  w Bełchatowie, która w zamian zakupiła drzewka na ten szczytny cel. Wierzby posadzono przez budynkiem bełchatowskiego hufca,  natomiast przebieg inicjatywy naszej młodzieży wspierał i  nadzorował oprócz kadry jednostki przedstawiciel LOP w Bełchatowie. Uczestnicy poinstruowani zostali jak należy sadzić oraz pielęgnować drzewa.

 

Uczestnicy wraz z wychowawcą HP

 

Celem przedsięwzięcia było uświadomienie młodego pokolenia jak ważną rolę odgrywa ochrona środowiska naturalnego dla życia ludzi oraz zwrócenie uwagi młodzieży na możliwości ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery. Symbolicznie posadzone wierzby to wyraz tworzenia i krzewienia podopiecznych OHP proekologicznych wzorców zachowań.

 

Autor artykułu i zdjęć: Ewa Szperna

 

„Sadzimy rośliny w Sieradzu, pomagamy ziemi”

 5-16 HP w Sieradzu

 

W dniu 14 czerwca 2019 roku uczestnicy Hufca Pracy w Sieradzu wraz z kadrą i prezesem Stowarzyszenia Abstynentów „Przystań” panem Władysławem Kelerem wzięli udział w akcji ekologicznej „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”.

 

Patryk i Żaneta w akcji…. „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”

 

Aktywna młodzież naszej jednostki zorganizowała w szkołach akcję zbierania nakrętek i makulatury, którą można było sprzedać i w ten sposób pozyskać fundusze na zakup roślin, które upiększą teren wokół siedziby hufca pracy. Młodzież zakupiła cebulki krokusów i zieloniutkie cyprysy. Pod czujnym okiem pana Władysława Kelera, byłego członka Ligi Ochrony Przyrody lecz „czynnego” strażnika ochrony przyrody, wsadziliśmy kilkadziesiąt cebulek różnokolorowych krokusów, które ucieszą nasze oczy dopiero na przyszłą wiosnę.

 

Pomysł zakupu cebulek tych właśnie kwiatów nasunął się nam w trakcie spotkań organizacyjnych Klubu Aktywnych, mających na celu zaplanowanie przebiegu całej inicjatywy, i nawiązuje do tegorocznej, 35. rocznicy powstania Stowarzyszenia Abstynentów „Przystań” , którego prezesem jest właśnie pan Władysław Keler. Krokus widnieje na logo Stowarzyszenia, z którym nasz hufiec współpracuje już od wielu lat.

 

Uczestnicy inicjatywy ekologicznej w trakcie sadzenia roślin

 

Sadząc krokusy , chcieliśmy pomóc naszej planecie oraz podziękować panu prezesowi za szerzenie idei trzeźwości wśród młodzieży i wyrazić chęć dalszej, owocnej współpracy. Na zakończenie nasz znajomy „strażnik przyrody” wygłosił pogadankę na temat ochrony środowiska naturalnego i dbania o naszą polanę krokusową J

 

Tekst: Magdalena Owczarek,

Foto: Jolanta Pietrzak

 

 

 

„Sadzimy rośliny – pomagamy ziemi”

HP 5-22 Łowicz

 

Włączając się do inicjatywy „Sadzimy rośliny – pomagamy ziemi” uczestnicy wraz z kadrą  Hufca Pracy 5-22 w Łowiczu zbierali plastikowe nakrętki, które zostaną przekazane do sprzedaży w celu pozyskania funduszy na zakup roślin.

 

Zakupione rośliny

 

Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczanie jego zanieczyszczeń wynikająca z hasła Ziemia to nasz wspólny dom.

 

Udział młodzieży w takich akcjach ma zachęcić uczestników do dbania naszą planetę . Ważne jest by młodzi ludzie zrozumieli ,że znaczenie ma najmilejsza rzecz jaką zrobimy dla ziemi i że każdy człowiek nawet drobnymi czynnościami może zdziałać wiele.

 

Zebrane nakrętki

 

Zebranie i sprzedaż nakrętek to pierwszy krok inicjatywy, za uzyskane i zebrane pieniądze zakupione zostały rośliny, które później wychowankowie hufca posadzą wokół swojej szkoły.

 

Autor tekstu i zdjęć:  Agnieszka Stanisławska

 

 

Sadzimy rośliny pomagamy ziemi

Hufiec Pracy 5-20 w Wieruszowie

 

W ramach inicjatywy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi” Rada Młodzieży Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie przeprowadziła akcję, która trwała od 3 do 14 czerwca.

 

Młodzież pod opieką  wychowawców w trakcie wykonywania prac przed budynkiem hufca

 

Pierwszym etapem była zbiórka makulatury i plastikowych nakrętek, która miała na celu zebranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup roślin. Następnie zakupiliśmy krzewy ozdobne i młodzież pod opieką wychowawców posadziła je przed wejściem do budynku OHP.

 

Celem akcji było zwrócenie uwagi młodych osób na ochronę środowiska naturalnego i ograniczanie jego zanieczyszczeń. Młodzież chętnie zaangażowała się w akcję, zdając sobie sprawę z tego, że dbając o przyrodę dzisiaj, zapewniają sobie lepsze jutro.

 

Tekst i zdjęcia:

Kadra Hufca Pracy 5-20

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400