2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wyróżnieni uczestnicy na zakończenie roku szkolnego 2018/2019

HP 5-5 Łódź

Wyróżnieni uczestnicy Hufca Pracy

14 czerwca w Hufcu Pracy 5-5 w Łodzi odbyło się wręczenie nagród dla młodzieży. Wyróżniono młodzież, która wykazywała się najlepszymi wynikami w nauce, najwyższą frekwencją na praktykach, a także zaangażowaniem w organizowane przez kadrę Hufca przedsięwzięcia.

 

Wszyscy obdarowani uczestnicy byli bardzo zadowoleni, niektórzy nawet zaskoczeni, że spotkało ich takie wyróżnienie.

 

Wszyscy życzyli sobie udanych i bezpiecznych wakacji. Absolwentom, aby spełniły się ich plany, by mogli się realizować na ścieżce zawodowej lub kontynuowali naukę oraz dalej angażowali się w życie Hufca.

 

Tekst: Renata Latocha

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400