2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

W 156 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego w Rafałówce

HP 5-15 Zduńska Wola

Kadra i uczestnicy Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli na uroczystości w Rafałówce

14 czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca śmierć dowódcy Kosynierów Rafała Siemiątkowskiego. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli był współorganizatorem tego wydarzenia.

 

W obchodach w Rafałówce uczestniczyli: przedstawiciele władz lokalnych i instytucji, dzieci i młodzież szkolna, straż pożarna, Grupa Motocyklowa Moto-Pasja ze Zduńskiej Woli oraz mieszkańcy regionu.

 

Spotkanie rozpoczął organizator Maciej Łodziński, który przywitał przybyłych gości oraz przybliżył postać bohatera Powstania Styczniowego, poległego  w 1863r i pochowanego w miejscu, gdzie obecnie przy drodze na sośnie wisi drewniana kapliczka.

 

Przemarsz uczestników na miejsce uroczystości

 

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przedstawiona przez młodzież ze szkoły w Rafałówce i Rossoszycy.

 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak podziękował panu Maciejowi Łodzińskiemu za zorganizowanie tak pięknej uroczystości, za poszukiwanie prawdy historycznej i przekazywanie jej młodym pokoleniom. Życzył niegasnącego entuzjazmu ułatwiającego skuteczną realizację planów i zamierzeń, pogody ducha we wszystkich poczynaniach oraz dalszych sukcesów w kultywowaniu pamięci  i krzewieniu naszej polskiej historii.

 

Złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenie

 

Na zakończenie obchodów przybyłe delegacje, w tym uczestnicy wraz z Kadrą Hufca Pracy oddały hołd i złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową.

 

Celem uroczystości było uczczenie obchodów 156 rocznicy Powstania Styczniowego, kultywowanie pamięci o polskich bohaterach i pielęgnowanie historii oraz uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny, w tym obowiązku jej obrony i dbałości o jej dobre imię.

 

Tekst: Katarzyna Wajman

Zdjęcia: Kadra Hufca Pracy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400