2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wojewódzki etap Konkursu o Tytuł Absolwenta Roku 2019

ŁWK OHP

Uczestnicy wraz z wychowawcami podczas rekreacji na strzelnicy

17 czerwca 2019 roku przy współudziale Hufca Pracy 5-6 oraz Zakładu Doskonalenia Zarodowego w Łodzi  został przeprowadzony wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu o Tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy.

 

W wojewódzkich eliminacjach wzięło  udział 10 uczestników z dziewięciu HP, którzy zwyciężyli w I etapie konkursu w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz nauka zawodu.

 

Celem konkursu ogłoszonego przez Komendę Główną jest nie tylko wyłonienie najlepszego absolwenta OHP, ale także stworzenie młodzieży możliwości prezentacji własnych dokonań, osiągnięć i sukcesów. Każdy z uczestników podczas kilkunastominutowych wystąpień opowiadał o swoich najcenniejszych doświadczeniach w czasie pobytu w OHP, o wydarzeniach, sukcesach oraz osiągnięciach w pracy i nauce. Uczestnicy konkursu odpowiadali również na pytania komisji dotyczące działalności w hufcu pracy, przebiegu kształcenia, pracy zawodowej oraz planów na przyszłość.

 

Absolwentka 5-11 HP w czasie prezentacji przed komisją konkursową

 

W trakcie  konkursu wychowawcy – opiekunowie młodzieży, wzięli udział w zajęciach warsztatowych: „Motywacja – krokiem do przyszłości”, które poprowadziła Joanna Zajfert – doradca zawodowy – stażysta Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi.

 

Atrakcją przygotowaną dla młodzieży oraz wychowawców była wizyta na strzelnicy  Klubu Strzeleckiego Dziesiątka LOK w Lodzi. Uczestnicy mogli  nabyć lub sprawdzić swoje umiejętności  strzeleckie. Wszyscy doskonale się bawili, niektórzy podjęli postanowienie zapisania się na strzelnicę w miejscach swojego zamieszkania.

 

Komisja konkursowa Łódzkiej WK OHP w składzie Mirosław Wojciechowski – główny specjalista ds. kształcenia i wychowania, Kinga Gudanis - specjalista ds. kształcenia i wychowania, Anna Samołówka – Główny specjalista ds. kadr, Wiktoria Fabisiak  – sekretarz Wojewódzkiej Rady Młodzieży i Szymon Żałoba - Klub Aktywnych Wojewódzkiej Rady Młodzieży dokonała podsumowania wyników konkursu.

 

Najlepsi Absolwenci w województwie łódzkim z wychowawcami i członkami komisji konkursowej

 

W kategorii nauka zawodu zwyciężyła Magda Malicka z Hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej, w kategorii gimnazjum zwyciężyła Małgorzata Kłys z Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Mazowieckim natomiast w kategorii szkoła podstawowa najlepszy okazał się Dawid Owczarz z Hufca Pracy 5-2 w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali listy gratulacyjne od Wojewódzkiego Komendanta OHP Barbary Stanisławy Günther oraz nagrody rzeczowe. Najlepszym Absolwentom w województwie łódzkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Tekst i zdjęcia: Kinga Gudanis – Tomporowska, Mirosław Wojciechowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400