2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

II Edycja Programu Aktywizacja i Integracja w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz.

Uczestnicy Programu Aktywizacja i Integracja wraz z doradca zawodowym MCK OHP Rawa Mazowiecka

 

Program Aktywizacji i Integracji realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w dnia od 6.05.2019 do 28.06.2019 roku. Kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej w ramach podpisanego porozumienia z MOPS-em współpracowała przy realizowaniu PAI. Była to II edycja projektu.

 

Z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialne za projekt była Pani Agnieszka Zimecka – dyrektor MOPS w Rawie Mazowieckiej, Pani Mariola Błaszczyk – zastępca dyrektora MOPS w Rawie Mazowieckiej oraz Pani Małgorzata Melon – koordynator projektu. Zajęcia odbywały się w siedzibie MCK-u.

 

Celem Programu Aktywizacji i Integracji było znalezienie zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne oraz pomoc przy odnalezieniu się w realiach rynku pracy. Beneficjenci PAI mieli zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym z MCK w Rawie Mazowieckiej. Ponadto uczestnicy programu przez okres 2 miesięcy pracowali w przedsiębiorstwach i instytucjach na terenie Rawy Mazowieckiej.   

 

Działania oraz cele, które przyświecały projektowi PAI, zdaniem uczestników zostały zrealizowane. Świadczyły o tym, podziękowania całej grupy dla osób, które pomagały przy wdrażaniu Programu w życie. Nie obyło się również bez wzruszeń. Pani Dyrektor MOPS zapewniła, że kolejna edycja Programu Aktywizacji i Integracji będzie realizowana w niedalekiej przyszłości a Kadra MCK OHP w Rawie Mazowieckiej z wielką przyjemnością pomoże przy realizacji projektu.

 

Tekst, zdjęcia – Kamil Stawiński – doradca zawodowy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400