2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Kurs na wózki jezdniowe w Skierniewicach

OSZ Skierniewice

Kursanci na  zajęciach praktycznych

W dniu 28 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia dla uczestników kursu na wózki jezdniowe II WJO zorganizowanego przez skierniewicki OSZ. Wzięło w nich udział dziesięciu chętnych panów w wieku od 18 do 25 lat, w tym młodzież z Hufca Pracy 5-23 w Skierniewicach. Kurs obejmował 67 godzin z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz naukę wymiany butli gazowej.

 

Dodatkowo młodzież uczestnicząca w szkoleniu otrzymała wsparcie ze strony doradcy zawodowego i pośrednika pracy, którzy przeprowadzili zajęcia z zakresu rynku pracy: sposobów poszukiwania pracy oraz jej ofert, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej itp.

 

W lipcu uczestnicy kursu staną przed komisją UDT, by zdać egzamin  składający się z dwóch modułów: teoretycznego, polegającego na rozwiązaniu testu oraz praktycznej jazdy wózkiem jezdniowym – podnoszeniu, przewożeniu i składowaniu ładunku.

 

Tekst i zdjęcie : Joanna Modelewska – OSZ Skierniewice

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400