2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Akcja Lato – zajęcia z osobami niepełnosprawnymi

HP 5-16 Sieradz

Uczestnicy podczas zajęć

W dniu 2 lipca 2019 r. Klub Aktywnych wraz z kadrą 5-16 HP zorganizował zajęcia integracyjne dla osób niepełnosprawnych przebywających na wakacyjnym wypoczynku w ośrodku MOSIR w Rudzie pod Sieradzem. Celem zajęć, które odbyły się w ramach „Akcji Lato 2019” było kształtowanie postawy wobec osób niepełnosprawnych, motywowanie młodzieży do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami „sprawnymi inaczej”.

 

Uczestnikami naszego przedsięwzięcia byli członkowie Klubu Aktywnych oraz osoby z różnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Z form pracy wybraliśmy muzykoterapię aktywną, która „fizycznie” zaangażowała wszystkich do wspólnej zabawy na świeżym, leśnym powietrzu.

 

Inną formą terapii zajęciowej, jaką zaproponowaliśmy, była„ ergoterapia” polegająca na wykonywaniu czynności manualnych. Członkowie stowarzyszenia bardzo lubią wykonywać prace plastyczne a jedna z nich, Małgosia, miała wystawę swoich prac malarskich. Efektem zajęć grupowych była wieńce hawajskie, którymi można obdarować ulubione osoby lub zaproszonych gości. Marta, uczestniczka spotkania podarowała swój wieniec obecnemu w Rudzie dyrektorowi MOPS.

 

Podopieczni z efektami zajęć manualnych

 

Przy pięknej pogodzie mogliśmy skorzystać z gościnności MOSiR w Sieradzu i po raz kolejny zorganizować letnie zajęcia w ramach aktywnego wypoczynku. Każda terapia zajęciowa to metoda rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Udział w naszych zajęciach miał na pewno duże znaczenie dla psychiki osób z dysfunkcjami, którym na co dzień taka metoda rehabilitacji pozwoliła zapomnieć o własnych ograniczeniach i świetnie spędzić czas w gronie znajomych.

 

Tekst: Magdalena Owczarek

foto: Jolanta Pietrzak

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400