2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zduńskowolscy beneficjenci z certyfikatami

MCIZ Sieradz, MCK Zduńska Wola

 

 

W Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ w Zduńskiej Woli, 25 lipca 2019 r. zakończył  się kurs zawodowy „Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej + kadry i płace”. Jego uczestniczkami było 7 beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z grupy OSDZ-5/PPP Zduńska Wola.

 


Zduńskowolscy beneficjenci kursu „Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej + kadry i płace” z certyfikatami

 

Podczas 150 godzin zajęć, uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu rachunkowości, księgowości, prawa pracy, zapoznali się z zasadami funkcjonowania kont księgowych bilansowych, kont wynikowych, z wybranymi zagadnieniami z ewidencji księgowej, czy z technicznymi formami księgowości. Uczestnicy nauczyli się obsługi komputerowego programu finansowo – księgowego „Symfonia” i „Płatnik”, a także działania, budowy i obsługi kas fiskalnych z zasadami pracy kasjera. Na zakończenie kursu odbył się egzaminy, po którym beneficjenci otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności, które będą mogli wykorzystać podczas odbywania stażu zawodowego.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Niezgodzka – Opiekun grupy OSDZ-5/PPP Zduńska Wola

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400