2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zakończenie kursu magazyniera w Zduńskiej Woli

MCIZ Sieradz, MCK Zduńska Wola

 

W dniu 29 lipcu br. beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” ze Zduńskiej Woli zakończyli udział w kursie zawodowym „Magazynier – operator wózka jezdniowego podnośnikowego kat. II WJO +UDT * bezpieczna wymiana butli gazowej + książeczka sanitarno – epidemiologiczna.

 


Beneficjenci projektu podczas zajęć praktycznych

Kursy zawodowe to główna forma wsparcia, dzięki której uczestnicy projektu zdobywają nowe kwalifikacje. Przy doborze szkoleń brano pod uwagę zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy oraz predyspozycje zawodowe beneficjentów określane przez doradcę zawodowego podczas wcześniejszych zajęć. Dzięki szkoleniom młodzież potrafi między innymi wykonywać czynności związane z przyjmowaniem i wydawaniem towarów, reklamacjami, prowadzeniem dokumentacji magazynowej oraz transportować towar wózkiem jezdniowym z zastosowaniem zasad bhp. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, będą zdawać egzamin z obsługi wózka jezdniowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego Łodzi.

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Niezgodzka – Opiekun grupy OSDZ-5/PPP Zduńska Wola

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400