2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wizyta delegacji z Niemiec w Skierniewicach

CEiPM OHP Skierniewice

 


Uczestnicy spotkania

 

W dniu 30.07.2019 w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach miała miejsce wizyta delegacji wieloletniego partnera skierniewickiego Centrum. Partnera z Miasta Gera przywitał Ryszard Targowski dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach.

Zaproszonych gości reprezentowały osoby w składzie: Kierownik ds. Pomocy Dzieci i Młodzieży Urzędu Miasta Gera Birgit Klemm, Specjalista Wydziału ds. Pomocy Dzieci i Młodzieży Heike Födisch, tłumacz Ilona Riese.  Wśród obecnych gości znalazł się również Jarosław Chęcielewski Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice.

Podczas spotkania omówiono współpracę w zakresie realizacji projektów międzynarodowych takich jak Erasmus+ oraz Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży. Omówiono różnice pomiędzy systemem edukacji w Polsce i w Niemczech oraz przedstawiono zakres działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

 


Wymiana pamiątek

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Baranowski – CEiPM Skierniewice

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400