2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wakacyjne spotkanie w kręgielni

Hufiec Pracy 5-6 w Łodzi

 


Młodzież w trakcie gry w kręgle

 

Bowling, jedna z odmian gry w kręgle, cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród dorosłych, ale też dzieci i młodzieży. Chęć zorganizowania spotkania i zajęć sportowych na kręgielni zgłosili uczestnicy Hufca 5-6, którzy 31.07. br. spotkali się w Sukcesji by wspólnie oddać się tej rozrywce.

 

Inicjatywa organizacji zajęć wyszła od uczestników Hufca, którzy samodzielnie zaplanowali wyjście dla siebie i swoich kolegów oraz zorganizowali grupę osób chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Spotkanie okazało się świetnym sposobem na integrację młodzieży. Gra rozbudziła nie tylko chęć rywalizacji i pragnienie zwycięstwa, ale też pokazała, że Nasza młodzież chętnie udziela sobie wsparcia i dzieli się swoimi doświadczeniami pomagając lub dopingując uczestników mających w grze mniejsze doświadczenie czy mniej szczęścia.

Zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym, takie jak wyjście na kręgielnię, pozwalają młodzieży poznać jej umiejętności i rozwijać zainteresowania sportowe, a także pokazują aktywne i bezpieczne sposoby spędzania czasu wolnego. O zainteresowaniu tego typu imprezami świadczą przede wszystkim chęci uczestniczenia w nich oraz aktywnego włączania się w ich organizację.

 

Tekst i zdjęcia: Irena Szymankiewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400