2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Kurs magazyniera w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu

CEiPM Sieradz

 


Kurs magazyniera w CEiPM OHP w Sieradzu - Uczestnik w trakcie zajęć praktycznych

 

Od 08 lipca  2019r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP realizowany jest szkolenie  „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego kat. II WJO UDT z bezpieczną wymianą butli gazowej”. W szkoleniu bierze udział 10 osób w tym 5 absolwentów Hufca Pracy  5-16.

 

Szkolenie to podzielone jest na dwa moduły: teoretyczny i praktyczny. Obecnie uczestnicy  zapoznali się z obowiązkami magazyniera, zdobyli wiedzę dotyczącą ewidencji i dokumentacji w magazynie, obsługi programów magazynowych. Zdobyli informacje  dot. budowy i obsługi wózka  jezdniowego. W kolejnych dniach będą kontynuowali zajęcia praktyczne przygotowujące ich do obsługi wózka jezdniowego oraz do wymiany butli gazowej.

W trakcie szkolenia odbyło się również spotkanie z doradcą zawodowym, który pomógł uczestnikom przygotować się do poszukiwania zatrudnienia po zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych. Obecnie w regionie powiatu sieradzkiego działa kilka firm, które wyraziły chęć zatrudnienia pracownika magazynowego.

Po zakończeniu części praktycznej młodzież przystąpi do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwoli beneficjentom uzyskać zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu magazynier  z obsługą wózka widłowego.

 

Tekst i zdjęcia:  Katarzyna Trzeciak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400