2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Kursy zawodowe dla OSDZ-3 zakończone

MCK Rawa Mazowiecka

W Rawie Mazowieckiej pod koniec lipca 2019r. uczestnicy OSDZ-3 zakończyli realizację kursów zawodowych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”.

Dziesięcioro uczestników z grupy OSDZ-3 przy MCK Rawa Mazowiecka w miesiącu lipcu uczęszczało na kursy zawodowe: Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej + kadry i płace oraz Kosmetyczka – wizażystka z elementami stylizacji paznokci.

 


Uczestniczka kursu Kosmetyczka podczas egzaminu praktycznego

 

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne odbywały się pod bacznym okiem szkoleniowców odpowiednio w biurze rachunkowym i salonie kosmetycznym, przez co młodzież miała lepsze warunki nauki praktycznej zawodu, a przy zajęciach teoretycznych łatwiej przyswajali wiedzę bazując na przykładach i bieżącej obserwacji działalności danego miejsca pracy.

 


Uczestnicy kursy Księgowość komputerowa wykonują zadanie egzaminacyjne na kasie fiskalnej

 

Kursy zawodowe zakończyły się egzaminami potwierdzającymi poziom zdobytej wiedzy przez uczestników podczas kursów. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i zdali egzaminy, pozwalające przystąpić do staży zawodowych.

 

Nad poprawnym przebiegiem realizacji ostatnich zadań i wsparcie przed przystąpieniem do staży zawodowych dbali opiekun grupy Wioleta Strulak wraz doradcą zawodowym z MCK Rawa Mazowiecka p. Kamilem Stawińskim.

 

 

Tekst – Wioleta Strulak opiekun grupy OSDZ-3

Zdjęcia – uczestnicy kursu

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400