2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Kreowanie wizerunku w Zduńskiej Woli

MCIZ Sieradz, MCK Zduńska Wola

 

W dniach 05 – 06 sierpnia 2019 r. Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z grupy 5 PPP w Zduńskiej Woli uczestniczyli w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.

 


Uczestnicy projektu w trakcie zajęć kreowania wizerunku

 

Zanim każdy z uczestników przeszedł metamorfozę u kosmetyczki i fryzjerki wziął udział w warsztatach grupowych z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika, zasad dress codu osobno dla grupy męskiej i żeńskiej. Każdy również miał możliwość indywidualnej konsultacji ze stylistą w zakresie analizy swojej figury i optymalnego doboru ubioru. Na koniec każdy otrzymał kompletny zestaw ubraniowy na przyszłą rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą, by wyglądać profesjonalnie i wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie.

 


Dorota przed i po metamorfozie

 

Warsztaty tego rodzaju uświadomiły młodzieży jak ważny w dzisiejszym świecie jest ubiór i wygląd zewnętrzny, ponieważ czasami w ten sposób niektórzy oceniają nasze kompetencje zawodowe.

 


Karol przed i po metamorfozie

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Niezgodzka – Opiekun grupy OSDZ-5/PPP Zduńska Wola

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400