2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Kurs spawacza w Piotrkowie Trybunalskim

CEiPM Piotrków Trybunalski

 


Uczestnicy kursu w trakcie zajęć praktycznych

 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim  młodzież w wieku 18-24 lat, w tym młodzież z Hufca Pracy, nie pracująca i nie ucząca bierze udział w kursie zawodowym „Spawanie metodą MAG 135”.

Program zajęć teoretyczno-praktycznych w wymiarze 145 godzin obejmuje m.in. charakterystykę spawania metodą MAG 135, bhp na stanowisku spawalniczym oraz hali produkcyjnej, teorię budowy i użytkowania urządzeń do spawania MAG, sposoby oznaczania i wymiarowania spoin, metodykę przygotowania złączy do spawania. Pod okiem instruktorów uczestnicy szkolenia wiedzę teoretyczną przekładają na ćwiczenia praktyczne na stanowiskach spawalniczych.

 

Trzy tygodnie, po osiem godzin dziennie, daje już bardzo dobre efekty. Osoby, które potrafią dobrze spawać zawsze znajdą zatrudnienie. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem przed Komisją z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Uczestnicy kursów zgodnie podkreślają, że dzięki temu szkoleniu mogą bezpłatnie zdobyć uprawnienia, które zazwyczaj są dość kosztowne, a pozwalają podjąć dobrze płatną pracę.

 

 

Teks i zdjęcia: Beata Szafnicka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400