2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

V Pielgrzymka Związku Piłsudczyków RP na Jasną Górę

5-2 HP Piotrków Trybunalski

 


Podopieczni wraz z wychowawcą oraz Pułkownikiem Ryszardem Juśkiewiczem

 

22 sierpnia podopieczni Hufca Pracy z Piotrkowa Trybunalskiego, którzy należą do Związku Piłsudczyków wraz z wychowawcą udali się na V Pielgrzymkę Piłsudczyków na Jasną Górę.

 


Uczniowie podczas uroczystości

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod Tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolejnym ważnym punktem Pielgrzymki było uroczyste wręczenie Sztandaru dla Okręgu Związku Piłsudczyków w Świdwinie. Ważnym aspektem spotkania była Uroczysta Msza Święta w intencji Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, jego Żołnierzy Legionistów oraz członków Związku Piłsudczyków i ich rodzin.

 


Podopieczni Hufca na Jasnej Górze

 

Na koniec nasi podopieczni wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. Każde takie spotkanie budzi w naszej młodzieży zainteresowanie przeszłością, kształtuje postawy szacunku wobec ojczyzny oraz postawy patriotyczne.

                                                        

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Gandziarowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400