2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zakończenie praktyk zawodowych w Zduńskiej Woli

5-15 HP w Zduńskiej Woli

 


Spotkanie z absolwentami, Radą Młodzieży i Klubem Aktywnych

 

W dniu 29.08.2019r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował spotkanie z najlepszymi absolwentami Hufca Pracy roku szkolnego 2018/2019 oraz członkami Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy rynku pracy – Doradca Zawodowy Agnieszka Kobiera oraz Pośrednik Pracy Sylwia Tęsiorowska.

Spotkanie rozpoczął Komendant Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli  Romuald Krystyniak, który pogratulował młodzieży ukończenia kształcenia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz podziękował Aktywnym za zaangażowanie i pomoc w realizacji przedsięwzięć Hufca Pracy. Opiekun Rady Młodzieży Joanna Siemińska podsumowała pierwsze półrocze działalności Klubu Aktywnych, ogłosiła wyniki konkursu fotograficznego „Pejzaż Letni” oraz omówiła planowane działania Hufca Pracy na IV kwartał 2019r.


Absolwent Hufca Pracy Jakub Marciński odbiera dyplom i nagrodę za dobre wyniki w nauce i na praktykach zawodowych.

 

W tym roku Kadra Hufca Pracy za osiągnięcie dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce i na zajęciach praktycznych oraz zaangażowanie społeczne na rzecz OHP wyróżniła pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami 14 absolwentów. Wśród wyróżnionych absolwentów znaleźli się m.in. laureaci konkursów wojewódzkich OHP, członkowie Klubu Aktywnych.

 

 


Absolwentka Hufca Pracy Ewelina Więckowska podczas wypełniana formularza kontaktowego OHP oraz „Ankiety poszukującego pracy”

 

Przy słodkim poczęstunku tegoroczni absolwenci wspominali pobyt w Hufcu, chętnie opowiadali o swoich planach na przyszłość, możliwości rozwoju zawodowego jak i podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz dalszej nauce. Doradca Zawodowy Agnieszka Kobiera oraz Pośrednik Pracy Sylwia Tęsiorowska przedstawili młodzieży zakres działania Młodzieżowego Centrum Kariery.

Na zakończenie Komendant Hufca Pracy oraz wychowawcy życzyli absolwentom wielu sukcesów na dalszej drodze zawodowej oraz w życiu osobistym.

 


Kadra Hufca Pracy, Pośrednik Pracy Sylwia Tęsiorowska, Absolwenci Hufca Pracy, członkowie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych

 

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Barbara Nowak

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400