2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej



Wydarzenia

Sierpień z HP 5-23

5-23 HP w Skierniewicach

 

Wakacje dobiegają końca, a uczestnicy Hufca 5-23 powoli przygotowują się na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Miesiąc sierpień upłynął młodzieży hufca szybko, ale i pracowicie.

Uczestnicy Hufca wzięli udział w wycieczce do Pałacu Prymasowskiego w Skierniewicach. Obiekt ten znajduje się przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach i jest jednym z najważniejszych zabytków naszego miasta. Dzięki tej imprezie nasi uczestnicy mieli możliwość pod opieką przewodnika zwiedzić obiekt i zapoznać się z historią pałacu arcybiskupów gnieźnieńskich. Celem imprezy była popularyzacja historii Pałacu i miasta Skierniewic.

 

 


Uczestnicy HP5-23 podczas wycieczki do Pałacu Prymasowskiego w Skierniewicach

 

Uczestnicy Hufca 5-23 wzięli też udział w imprezie sportowej  nad zalewem. Jedną z atrakcji imprezy było wypożyczenie rowerków wodnych, dzięki czemu uczestnicy mogli aktywnie i przyjemnie spędzić czas nad wodą.  Celem imprezy było zorganizowanie czasu wolnego, podnoszenie sprawności fizycznej oraz integracja uczestników.

 


Ruch to zdrowie – uczestnicy HP 5-23 na rowerkach wodnych

 

Nasza młodzież uczestniczyła również w imprezie edukacyjnej Stowarzyszenia Romów w Skierniewicach zatytułowanej „Edukacja dzieci romskich i nie romskich. Kultura i dziedzictwo Romów w Polsce”. Program imprezy objął warsztaty muzyczne, kulinarne i plastyczne. Ponadto uczestnicy wysłuchali recytacji wierszy Papuszy Wais, a także obejrzeli wystawę o holokauście. Impreza ta odbyła się na scenie plenerowej CKiS w Skierniewicach. Celem imprezy było zachęcanie uczestników do udziału w imprezach kulturalnych, a także zapoznanie młodzieży z kulturą Romską.

 


Uczestnicy podczas imprezy kulturalnej „Edukacja dzieci romskich i nie romskich. Kultura i dziedzictwo Romów w Polsce

 

Również w tym roku uczestnicy Hufca podjęli się z własnej inicjatywy  działania „Wakacyjne porządki” mającego na celu przygotowanie sal lekcyjnych oraz korytarzy na nowy rok szkolny 2019/2020. Dzięki tej inicjatywie nasza młodzież rozpocznie naukę w czystych i pachnących świeżością klasach. Inicjatywa taka kształtuje człowieka aktywnego, umiejącego dbać o wspólne mienie, a ponadto uczy umiejętności współpracy w grupie, integracji oraz szacunku do pracy.

 


Inicjatywa młodzieży – „Wakacyjne porządki”

 

W miesiącu sierpniu nasi  uczestnicy zakończyli  również udział w zajęciach innowacyjnych „Rozmowa z koniem - czyli poznajmy się”. Dzięki tym zajęciom uczestnicy mieli sposobność przebywania z koniem, nawiązania bliskiego kontaktu ze zwierzęciem i otoczeniem. Bezpośredni kontakt z koniem umożliwił uczestnikom odbiór komunikatów niewerbalnych, gdzie jedynym sposobem dialogu ze zwierzęciem była jego obserwacja i zrozumienie komunikatów wysyłanych przez zwierzę. Zajęcia te  zobrazowały uczestnikom jak ważne w pracy z końmi jest porozumienie z tymi zwierzętami oraz nasze działanie zarówno psychiczne oraz fizyczne.

 


Zakończenie zajęć innowacyjnych  „Rozmowa z koniem – czyli poznajmy się”

 

 

Tekst i zdjęcia: Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400