2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zakończenie praktycznej nauki zawodu w Poddębicach

HP 5-15 Zduńska Wola

Wystąpienie Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka

W dniu 30.08.2018r. na terenie Starostwa Powiatowego w Poddębicach Hufiec Pracy zorganizował spotkanie dla wyróżniających się w roku szkolnym 2018/2019 Absolwentów oraz współpracujących z Hufcem Pracy pracodawców. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Komendanta Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli  Romualda Krystyniaka.

 

Po powitaniu uczestników spotkania, Komendant nawiązał do wprowadzanych w OHP  reform oraz zmian ustawowych dotyczących młodocianych pracowników.

 

Następnie głos zabrał Piotr Majer- Wicestarosta Powiatu Poddębickiego, który podziękował za dotychczasową dobrą wspólpracę oraz obecni na spotkaniu pracodawcy: Pani Małgorzata Stefańska- Specjalista Bhp i Ppoż Firmy „Labor” reprezentująca Zakład „Logicar” oraz Jan Gapiński –właściciel Zakładu Mechaniki Pojazdowej w Zagórzycach.

 

Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli za osiągnięcie dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce i na praktykach zawodowych oraz zaangażowanie społeczne na rzecz Hufca Pracy wyróżnił  dyplomami oraz nagrodami:

Karolinę Torzewską- Zakład Piekarniczo Cukierniczy AsPal

Kingę Serafińską -Zakład Piekarniczo Cukierniczy AsPal

Dominika Bielawskiego -Sp z o.o. „Logicar”

Mateusza Sikorskiego – Sp z o.o. „Logicar”

Darię Jatczak- Zakład Fryzjerski „Beata”

Natalię Ciemieniewską- „Mała Gastronomia” K. Jaśczak

Pamiątkowy dyplom otrzymali również: Artur Burski i Adrian Mruk- PPH „Anna” oraz Kamila Maćczak- Zakład Fryzjerski „Beata”

 

Uczestnicy spotkania

 

Absolwentom Komendant Hufca Pracy życzył wielu sukcesów na dalszej drodze zawodowej oraz w życiu osobistym oraz podziękował pracodawcom za dobrą współpracę  i zaangażowanie w przedsięwzięcia Hufca Pracy.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Wajman

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400