2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Rusza Branżowa Szkoła Rzemiosła

HP 5-1 Łódź

W dniu 02.09.2019 o godzinie 10.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Branżowej Szkoły Rzemiosła I Stopnia przy ul. Brzozowej 3.  Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej – Stanisław Syguła wraz z panią dyrektor Szkoły Branżowej Izabelą Kowalczyk.

 

Szkoły Branżowe to przyszłość dla rzemiosła pozwalają one na wyszkolenie wykwalifikowanych pracowników, którzy zdobywają wiedzę zawodową zakończoną egzaminem czeladniczym potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. W nowej wielobranżowej szkole młodzież kształcić się będzie w zawodach: mechanik samochodowy, fryzjer, kucharz, piekarz, cukiernik, stolarz, monter instalacji sanitarnych.

 

Otworzenie nowej  Szkoły  Branżowej zbiegło się z otworzeniem nowej siedziby 5-1 Hufca Pracy, która znajduje się w budynku Szkoły.  Usytuowanie Szkoły i Hufca w jednym budynku otwiera szereg możliwości  do ścisłej i owocnej  współpracy w zakresie szkolenia i wychowania młodzieży OHP.

 

Uroczystość rozpoczęcia

 

Wszystkim nowym uczniom rozpoczynającym naukę w  szkole wielobranżowej życzymy samych sukcesów w nauce, wytrwałości w dążeniu do  celu, siły do podejmowania nowych wyzwań a także codziennego uśmiechu  aby uczęszczanie do nowej Szkoły Branżowej było dla was codzienną przyjemnością.

 

Tekst: Rafał Pankiewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400