2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Pierwszy dzwonek w Szkole Branżowej

HP 5-1 Łódź

W dniu 03.09.2019 usłyszeliśmy historyczny pierwszy dzwonek w nowopowstałej szkole Branżowej I Stopnia przy ul. Brzozowej 3.

 

Pierwsze lekcje miały charakter informacyjno - organizacyjny. Głównym celem zajęć było zapoznanie nowych uczniów z zasadami panującymi w szkole a także regułami  i przepisami które funkcjonują w Ochotniczych Hufcach Pracy. Nauczyciele opowiadali o tym jak należy funkcjonować w szkole natomiast wychowawcy OHP przekazywali wiedzę o tym jak uczniowie powinni zachowywać się na praktykach i jakie są podstawowe zasady i przepisy BHP których należy przestrzegać w zakładach pracy. Zajęcia przebiegły w bardzo miłej atmosferze, młodzi adepci naszej szkoły z zainteresowaniem słuchali wiadomości  które przekazywali im pedagodzy. Po wykładach przyszedł czas na pytania które przerodziły się w bardzo ciekawą i owocną dyskusję. Zajęcia przeprowadzone przez kadrę szkolną i wychowawców OHP   stworzyły także wspaniałą okazję do lepszej integracji między uczniami szkoły.

 

Podczas zajęć

 

Przeprowadzenie lekcji informacyjnych w pierwszym dniu szkoły było bardzo dobrym pomysłem. Zajęcia pozwoliły młodym ludziom  na zdobycie przydatnej im wiedzy,  a także przyczyniły się do bezbolesnego zamknięcia okresu wakacyjnego i bezstresowego wejścia uczniów w nowy rok szkolny.

 

Tekst i zdjęcia – Rafał Pankiewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400