2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

XII Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP

HP 5-15 Zduńska Wola

Uczestnicy Rajdu Rowerowego OHP

12 września 2019r. Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi wraz z Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizowała XII Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP pod hasłem „Na Szlaku Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej 1939-1945”.

 

W pomoc w organizacji rajdu włączyło się Sołectwo Beleń, Ochotnicza Straż Pożarna w Beleniu oraz GOKiS w Zapolicach. Trasa rajdu przebiegała drogami powiatu zduńskowolskiego. Uczestnikami rajdu była młodzież OHP z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli, Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli oraz reprezentacja Hufca Pracy 5-6 z Łodzi.

 

Złożenie wiązanki przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Barbarę Stanisławę Gűnther, Komendanta Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romualda Krystyniaka i delegację młodzieży pod „Obeliskiem zamordowanych przez Niemieckich agresorów Zduńskowolan” znajdującym się w lesie w miejscowości Piaski. Od prawej: Barbara Stanisława Gűnther, Romuald Krystyniak, Agnieszka, Maciej, Julia.

 

Rajd rozpoczął się przy Muzeum Domu Urodzin Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Oficjalnego rozpoczęcia i omówienia regulaminu przedsięwzięcia dokonali – Komendant ŁWK OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther oraz  Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak, którzy powitali przybyłą młodzież z opiekunami oraz zaproszonych gości: pracodawców, przedstawicieli służb mundurowych – Policji i Straży Miejskiej, Dyrektora Muzeum Miasta Zduńska Wola Tomasza Polkowskiego, który pełnił rolę przewodnika rajdu, Dyrektora CEiPM w Sieradzu Karola Owczarka, Tomasza Kozieja z Nadleśnictwa Kolumna, księdza Prałata Janusza Ogrodowczyka z Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który na rowerze przebył z młodzieżą całą trasę rajdu oraz APC Grupę Motocyklową Moto-Pasja na czele z Prezesem Jakubem Kocobolskim. Naczelnik Ruchu Drogowego KPP Krzysztof Kryziński udzielił młodzieży i wychowawcom krótkich wskazówek o zachowaniu szczególnej ostrożności w czasie poruszania się po drogach i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Stosownego zabezpieczenia pod względem medycznym, bezpieczeństwa na trasie rajdu rowerowego oraz ochrony porządku, zorganizował i zapewnił uczestnikom organizator przedsięwzięcia.

 

Po złożeniu wiązanki pod tablicą umieszczoną na Domu Urodzin Św. Maksymiliana Marii Kolbego, zamordowanego przez niemieckiego okupanta młodzież wyruszyła na szlak rajdowy.

 

 

 

Uczestnicy Rajdu  przy Polskim Schronie Bojowym

 

Kolejnym miejscem gdzie złożyliśmy kwiaty był „Obelisk zamordowanych przez Niemieckich agresorów Zduńskowolan” znajdujący się w lesie w miejscowości Piaski.

 

Po złożeniu wiązanki uczestnicy przejechali na Cmentarz parafialny w Strońsku. Tam złożono trzecią wiązankę kwiatów pod „Pomnikiem ku czci żołnierzy Armii Łódź poległych podczas bitwy o Beleń, Strońsko i Zapolice walcząc z agresorem niemieckim 4-5 września 1939r”. Kolejnymi atrakcjami na  trasie rajdu był XIII wieczny Kościół parafialny pw. „Św. Urszuli  i 11 Jedenastu Tysięcy Dziewic” oraz szlak „Polskich Schronów Bojowych”. Przy każdym obiekcie historycznym Dyrektor Muzeum Miasta Zduńska Wola Tomasz Polkowski przekazał informację związaną z danym miejscem pamięci.

 

Zakończenie rajdu miało miejsce na terenie Strażnicy OSP w Beleniu, gdzie na zmęczonych rowerzystów czekał ciepły posiłek i słodkości.

 

13 uczestników rajdu wzięło udział w „Quizie historyczno-krajoznawczym” przygotowanym i przeprowadzonym przez Kadrę Hufca Pracy .Uczestnicy przystępujący do konkursu musieli odpowiedzieć na 15 pytań zamkniętych dotyczących historii i walorów przyrodniczych poznanych miejsc na trasie rajdu.

 

Wręczenie nagrody Patrycji za I m-ce w „Quizie historyczno - krajoznawczym”

 

Zwycięzcą quizu została Patrycja Okoń, drugie miejsce zajął Konrad Pawlak a na trzecim miejscu uplasowała się Emilia Brzezińska.

 

Nagrody dla zwycięzców quizu ufundowane zostały przez pracodawcę Grzegorza Sapiejkę oraz Nadleśnictwo Kolumna. Wręczenia nagród dokonali Komendant Wojewódzki ŁWK OHP Barbara Stanisława Günther, Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak oraz Wychowawca Joanna Siemińska. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz przygotowane przez MCIZ w Sieradzu i MCK w Zduńskiej Woli materiały informacyjne i reklamowe. 

 

Wręczenie dyplomu uczestnictwa w rajdzie Adrianowi z Hufca Pracy 5-6 w Łodzi

 

Kadra Hufca przygotowała również pisemne podziękowania za pomoc w organizacji XII Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego OHP, które na zakończenie wydarzenia wręczyli:  Barbara Stanisława Gűnther – Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi oraz Romuald Krystyniak- Komendant Hufca Pracy OHP w Zduńskiej Woli.Szczególne podziękowania skierowano do Sołtysa wsi Beleń Józefa Śpiewaka i Prezesa Strażnicy OSP w Beleniu Macieja Ratajczyka za przygotowanie i udostępnienie terenu, p.o. Dyrektora GOKiS w Zapolicach Tomasza Woźniaka za przygotowanie nagłośnienia oraz Tomasza Tymendorfa Leśniczego Leśnictwa Piaski za uporządkowanie miejsca pamięci w lesie. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe dyplomy i plakietki.

 

Celem rajdu było upamiętnienie 80. Rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę 01.09.1939r. i rozpoczęcia II Wojny Światowej oraz oddanie hołdu i czci pomordowanym przez agresora niemieckiego Polakom w okresie II wojny światowej. Oprócz akcentów patriotycznych młodzież miała możliwość poznania walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu zduńskowolskiego.

 

Tekst i zdjęcia: Kadra Hufca Pracy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400