2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Kocham Lato – konkurs rozstrzygnięty

HP 5-5 Łódź

 

Nowy rok szkolny się rozpoczął, co oznacza koniec najpiękniejszej pory roku. Kadra Hufca Pracy 5-5, pod koniec sierpnia  ogłosiła wśród swoich uczestników konkurs fotograficzny „Kocham Lato”. Zadaniem uczestnika było przesłanie zdjęcia, które przedstawiałoby ciekawy widok, symbolizujący lato. 23 września  kadra hufca wybrała najciekawsze zdjęcia, które zostaną nagrodzone upominkami.

 

I miejsce – Mateusz Cybulski   

 

 

II miejsce – Nikola Kazimierczak

 

III miejsce – Adrian Pietrzak  

 

Tekst: Agnieszka Przybylak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400