2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„W kierunku natury” – inicjatywa wewnętrzna rawskiego hufca

HP 5-24 Rawa Maz.

Aktywni podczas akcji Sprzątanie Świata

W dniach 19-23.09.2019 r. uczestnicy Klubu Aktywnych Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka wraz z kadrą hufca wzięli udział w proekologicznej akcji Sprzątanie Świata.

 

Jak sama nazwa wskazuje akcja polega na zbiorowym zbieraniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Temat tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!". Ideą akcji jest promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku.

 

Jak co roku Aktywni rawskiego hufca  sami wyszli z inicjatywą wewnętrzną na rzecz sprzątania terenu wokół hufca. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

 

Uczestnicy sprzątający teren wokół szkoły

 

Aktywni zakończyli akcję z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz środowiska. Przedsięwzięcie miało znaczenie symboliczne, bez wątpienia jednak podjęta inicjatywa okazała się doskonałą lekcją szacunku wobec przyrody i inspiracją do wyrabiania dobrego nawyku dbania o porządek.

 

Tekst i zdjęcia: Martyna Kryczka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400