2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Nie śmiecimy – sprzątamy - zmieniamy

HP 5-20 Wieruszów

24 września br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - uczestnicy Hufca Pracy z Wieruszowa wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata - Polska 2019. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: ,,Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy”.

 

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz  inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Bardzo ważne jest, aby każdy z nas był świadomy, jaki ma wpływ na środowisko naturalne. Powinniśmy unikać tworzenia odpadów. Rzeczy niepotrzebne dobrze jest oddawać innym - potrzebującym, którzy z sensem i bezpiecznie je wykorzystają, a resztę oddajmy do segregacji.

 

W tym roku uczniowie w ramach akcji ,,Sprzątanie Świata’’ zadbali o ład i porządek terenu wokół Hufca Pracy. Od godzin porannych nasi podopieczni dzielnie pracowali przy pracach porządkowych wokół naszego budynku.

 

Sprzątanie przebiegało w wesołej atmosferze. Młodzież była zadowolona z  efektu swojej pracy.

 

Udział w tego rodzaju akcjach bywa niejednokrotnie pierwszym  krokiem młodzieży na drodze do świadomego i ekologicznego stylu życia.

 

Tekst i zdjęcia: Kadra HP 5-20

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400