2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

CEiPM OHP w Piotrkowie Trybunalskim

Uczestnicy Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 27.09.2019r. w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Specjalnymi gośćmi zaproszonymi na posiedzenie przez przewodniczącego Rady Andrzeja Kacperka – wiceprezydenta miasta Piotrkowa, byli Bogdan Ścibut  - Komendant Główny OHP oraz Barbara Stanisława Günter – Łódzki Komendant Wojewódzki OHP.

 

W swoim wystąpieniu Bogdan Ścibut przybliżył członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy kierunki rozwoju organizacji przez niego kierowanej, wyzwania ją oczekujące oraz zadania na najbliższy okres. Wystąpienie zostało pozytywnie ocenione przez członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, którzy często nie wiedzieli o roli OHP jako instytucji rynku pracy.

 

W trakcie posiedzenia została, między innymi, przedstawiona sytuacja na piotrkowskim rynku pracy oraz działania Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. mające na celu zmniejszenie bezrobocia i ograniczenie jego skutków.

 

Komendant Główny Bogdan Ścibut podczas prezentacji

 

Jednym z wniosków płynących z wyżej wymienionego posiedzenia jest to, że wskazana byłaby większa aktywność Komendantów Wojewódzkich i Dyrektorów CEiPM mająca na celu przybliżanie działalności OHP na lokalnych rynkach pracy, poprzez udział w Powiatowych Radach Rynku Pracy.

 

Autor tekstu i zdjęć Katarzyna Wojciechowska CEiPM OHP w Piotrkowie Tryb.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400